Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն

Թույլատրելի թվանիշներ:
ԺԴ.00.14 , ԺԵ.00.01