Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հոկ. 22 2022
Էլեկտրամագնիսական դաշտերի բաշխվածությունները անիզոտրոպ նանոչափական կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Հոկ. 21 2022
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների կիրառման հիմնահարցերը Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հոկ. 19 2022
Արդի խոսակցական ֆրանսերենի դարձվածապաշարի ոճիմաստային առանձնահատկությունները /հայերենի զուգադրությամբ/ Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Հոկ. 14 2022
Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի երկրաջերմային աղբյուրների մանրէների բազմազանությունը, կենսաբանական առանձնահատկություններն ու կենսատեխնոլոգիական ներուժը Երևանի պետական համալսարան Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա ( Գ.00.07 )
Հոկ. 11 2022
Հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (ԱՀ և ՀՀ օրինակով) Հայ-Ռուսական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Սեպ. 30 2022
Ֆրանսիայի քաղաքականությունը աֆրիկյան նախկին գաղութներում 1961-1991թթ. Երևանի պետական համալսարան Միջազգային հարաբերություններ ( ԻԳ.00.04 )
Սեպ. 29 2022
Պարկինսոնի հիվանդության մոդելի վրա միջինասիական կոբրայի թույնի և մելանինի պաշտպանիչ ազդեցության պայմաններում սև նյութի նեյրոնների սինապսային պրոցեսները կորտիկոնիգրալ պրոյեկցիաներում ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Սեպ. 28 2022
Անջատողականության հիմնախնդիրը Եվրոպական Միության անդամ-պետություններում. Իսպանիայում անջատողականության առանձնահատկությունները Կատալոնիայի օրինակով ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Սեպ. 27 2022
ԶԼՄ-ների ինֆորմացիայի դերը ՀՀ զբոսաշրջային գրավչության ձևավորման մեջ Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Սեպ. 27 2022
Իրավունքի սուբյեկտի էությունը և ժամանակակից մոտեցումերը. տեսական-իրավական վերլուծություն ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Սեպ. 23 2022
ՄիկրոՌՆԹ-ների և դրանց իզոձևերի ֆունկցիոնալ ակտիվության դերը մարդու չարորակ ուռուցքների պաթոգենեզում ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Սեպ. 23 2022
LiPO3-NaF-R2O3 (R-AL, B, Fe) համակարգերի հիման վրա դիէլեկտրիկ ապակեկերպ ծածկույթների կառուցվածքային առանձնահատկությունները և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Մ.Գ. Մանվելյանի անվան ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Սեպ. 23 2022
12 մատնյա աղու թափածակված խոցերի վիրահատական բուժման բարելավումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Սեպ. 23 2022
ХГС մակնիշի պողպատից ձուլված գնդերի մխման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Սեպ. 22 2022
Զարկերակային բարոռեցեպտորային ռեֆլեքսը որպես վեգետատրոպ դեղերի ազդեցության թիրախ և մաթեմատիկական մոդելավորման օբյեկտ ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )