Պաշտպանությունների արխիվ

Հոկ. 09 2019
ՀՀ բնակչության ժամանակակից միգրացիայի աշխարհագրական վերլուծությունը
Աշխարհագրություն
ԻԴ.03.01
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 03 2019
Հայկական դաշնամուրային երաժշտությունը մանկապատանեկության համար. դաշնամուրի մեկնաբանումը և կատարողական խնդիրների առանփնահատկությունները
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Հոկ. 01 2019
Զոոբենթոսի կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ կազմակերպումը խոշոր քաղցրահամ բարձրալեռնային ջրամբարի տրոֆիկ կարգավիճակի տարաուղղված փոփոխությունների պայմաններում (Սևանա լճի օրինակով)
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Սեպ. 30 2019
Nostrification - 591
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Էռլանգեն-Նյուրնբերգի համալսարան
Սեպ. 28 2019
Ջերմային և էլեկտրական անցումային երեևույթները ծավալային բյուրեղներում և նանոկառուցվածքներում
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 26 2019
Nostrification - 589
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Չինաստանի Հոհայ համալսարան
Սեպ. 26 2019
Միզատար համակարգի օրգանների հարթ մկանային հյուսվածքի ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվությունը առնետների մոտ
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Սեպ. 25 2019
Բարոյական արժեքների ձևավորումը մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացում
Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սեպ. 19 2019
Դեղագետների մասնագիտական և կարիերային բարելավման ռազմավարության առանձնահատկությունները
Դեղագիտություն
ԺԵ.00.01
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Սեպ. 14 2019
Էլեկտրաէներգետիակական համակարգի ռեժիմների երկարաժամկետ կանխատեսման ռիսկերի գնահատում
Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը
Ե.14.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Սեպ. 13 2019
5,5-դիմեթիլբենզո[h] խինազոլինի նոր ածանցյալների սինթեզը և կենսաբանական հատկությունները
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Սեպ. 12 2019
Հակահասարակական վարքի սուբյեկտիվ գործոնները և դրանց նախազգուշացման ուղիները
Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, տարիքային, մանկավարժական, խմբային գործունեություն)
ԺԹ.00.03
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սեպ. 12 2019
Հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հանդեպ ծնողական վերաբերմունքի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները
Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, տարիքային, մանկավարժական, խմբային գործունեություն)
ԺԹ.00.03
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սեպ. 06 2019
Բազմաշերտ սալերի և թաղանթների կայունության, տատանումների և օպտիմալ նախագծման պնդիրներ
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Ա.02.04
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Սեպ. 04 2019
Արցախի հանրապետության անտառային դարչնագույն հողերի ագրոքիմիական և ագրոֆիզիկական հատկությունների բարելավումը պարարտանյութերի և մելիորանտների կիրառմամբ
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան