Պաշտպանությունների արխիվ

Դեկ. 23 2019
Nostrification - 593 Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Ջիլինի համալսարան
Դեկ. 23 2019
Թուրքիայի քաղաքականությունը քրիստոնյա փոքրամասնությունների (հայեր, հույներ) նկատմամբ 1920-1960-ական թթ. Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Դեկ. 20 2019
Կրտսեր դպրոցականների առողջագիտական դաստիարակության հիմնախնդիրը տարրական դպրոցում Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դեկ. 20 2019
Ձեռնարկատիրության և գործունեության առանձնահատկությունները. դրանց կապն անհատի և կազմակերպության հաջողությունների հետ (Պաղեստինի տարածքների օրինակով) Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 20 2019
Գերձայնային էմուլգացմամբ էկոլոգիապես մաքուր քսուքահովացնող հեղուկների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և դրանց շահագործական հատկությունների գնահատումը Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ ( Ե.02.03 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Դեկ. 20 2019
Թեղուտի մոլիբդենային խտանյութերից բարձր ջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Մետալուրգիա ( Ե.16.02 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Դեկ. 19 2019
Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում (ՀՀ օրինակով) Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 19 2019
Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի դեմ իմունաբանական հակաթույնի ստացումը և արդյունավետության գնահատումը Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Դեկ. 18 2019
Ամֆետամինով մակածված առնետի երկբևեռ խանգարման մոդելում LBC1 պրոբիոտիկների կոմպլեքսի ազդեցությունը ուղեղի L-արգինինի նյութափոխանակության վրա Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Դեկ. 18 2019
Նախադպրոցականի խոսքի լեզվաբանական վերլուծությունը որպես կրթական ծրագրի մշակման հիմք Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դեկ. 18 2019
Ածխածնային կառուցվածքային պողպատներից պատրաստված մեքենամասերի կրողունակության բարձրացման ուղիների հետազոտումը Մեքենագիտություն ( Ե.02.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Դեկ. 14 2019
Պլազմայի գերալֆվենյան տարածումը մագնիսաակտիվ ֆոնային պլազմայում Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 06 2019
Աստիճանային շարքերի և վերջավոր տարրերի մեթոդների կիրառումը միկրոպոլյար առաձգական բարակ հեծանների և սալերի կիրառական մոդելներում Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Դեկ. 06 2019
ՀՀ գյուղատնտեսության ռիսկերի մեղմման պետական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Դեկ. 06 2019
Խաղողագործության զարգացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները (ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բադեն-Վյուրտենբերգի հողի նյութերով) Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան