Պաշտպանությունների արխիվ

Նոյ. 30 2019
Կաշառակերության դեմ պայքարում խրախուսման նորմերի քրեաիրավական նշանակությունը (համեմատական իրավական վերլուծություն) Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Նոյ. 28 2019
Իրացվելիության վերլուծության և դրա ներքին վերահսկողության կատարելագործման ուղիները կազմակերպություններում (ՀՀ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության օրինակով) Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Նոյ. 28 2019
Արիլամինոպրոպիոնաթթվի ածանցյալները` որպես ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերի ստեղծման հեռանկարային աղբյուր Դեղաբանություն ( ԺԴ.00.14 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Նոյ. 28 2019
Ուղեղի արյան շրջանառության փորձարարական խանգարումների և դրանցով պայմանավորված վարքի փոփոխությունների համուղղումը մեսեդինով Դեղաբանություն ( ԺԴ.00.14 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Նոյ. 23 2019
Ռենտգենյան ճառագայթնփրի դինամիկ դիֆրակցիան թույլ դեֆորմացված KDP և ADP բյուրեղներում Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Երևանի պետական համալսարան
Նոյ. 22 2019
Թուրքիայի հանրապետության և Սիրիայի արաբական հանրապետության փոխհարաբերությունները տարածաշրջանային հիմնախնդիրների համատեքստում 1991-2010թթ. Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Նոյ. 22 2019
Ինտերնետ-տեպնոլոգիաների կիրառմամբ սպասարկման ոլորտի ռոբոտատեխնիկական համակարգի մշակումը Ավտոմատացման համակարգեր ( Ե.13.02 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Նոյ. 22 2019
Զորայր Խալափյանի վեպերը Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նոյ. 19 2019
Սիրիահայերի սոցիալ-մշակութային ադապտացիայի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Նոյ. 15 2019
Ֆունկցիոնալ տեղեակալված իմիդազոլ-5-ոնների սինթեզն ու հակախոլինէսթերազային ակտիվությունը Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Նոյ. 14 2019
Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն արվեստը Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ ( ԺԷ.00.03 )
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Նոյ. 07 2019
Ջոն Չիվերի փոքր արձակի հիմնախնդիրները Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Երևանի պետական համալսարան
Նոյ. 01 2019
Փոքր ՀԷԿ-երի աշխատանքային ռեժիմների բարելավումը Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ ( Ե.09.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հոկ. 31 2019
Հայ կոմպոզիտորների դաշնամուրային շարքերը (1960-1980-ական թվականներ) Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Հոկ. 30 2019
Պտղային ալկոհոլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիայի կատարելագործում Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա ( Ե.18.01 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան