Պաշտպանությունների արխիվ

Փետ. 25 2020
Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերի ջրային էկոհամակարգերի ձկնաշխարհը Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Փետ. 20 2020
Գյուղատնտեսության ապահովագրության համակարգի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Փետ. 20 2020
Դեպոզիտարային ծառայությունների զարգացման ուղիները ՀՀ ֆինանսական շուկայում (Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի նյութերով) Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Փետ. 18 2020
Պետական գնումների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում Մասնավոր իրավունք ( ԺԲ.00.03 )
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 17 2020
Գույքային հարաբերությունների պետական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 14 2020
Տերահերցային տիրույթի բարձր հզորությամբ պասիվ սարքավորումների մշակման տեսական և տեխնոլոգիական հիմքունքներ Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ ( Ե.12.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Փետ. 12 2020
Անչափահասների նկատմամբ կատարվող բռնի սեռական հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 12 2020
Հանցագործության միջնորդավորված կատարման համար քրեական պատասխանատվության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 10 2020
Ձիանունները պարսկերենում և հայերենում. համեմատական ուսումնասիրություն Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Փետ. 07 2020
Պետրերբուրգի հայ գրական 18-20-րդ դարի առաջին երկու տասնամյակներին Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Փետ. 05 2020
Վաղ քրիստոնեական դավանաբանական վեճերի կրոնագիտական վերլուծություն (II դարի II կես V դարի I քառորդ) Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Երևանի պետական համալսարան
Հնվ. 31 2020
Ծնոտոսկրերի դեֆեկտների և արտահայտված ատրոֆիաների իմպլանտացիոն վերականգնման արդյունավետ մեթոդների մշակումը և կիրառումը Ստոմատոլոգիա ( ԺԴ.00.12 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հնվ. 30 2020
Հայաստանի ֆլորայի խնկածաղիկ սովորականի (Origanum vulgare L.) ֆիտոքիմիական, ապրանքագիտական առանձնահտկությունները և հակաօքսիդանտային, հակամանրէային ակտիվության ուսումնասիրումը Դեղագիտություն ( ԺԵ.00.01 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հնվ. 22 2020
Կյանքի և մահվան խնդիրը Նար-Դոսի երկերում Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հնվ. 22 2020
Անկանխիկ հաշվարկների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայ-Ռուսական համալսարան