Պաշտպանությունների արխիվ

Օգս. 30 2019
Կապի համակարգերում ազդանշանների վեյվլետ-մշակման եղանակների հետազոտումը և բարելավումը
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օգս. 30 2019
Տեսադիտրակման համակարգերի կոմպոնենտների գնահատման մեթոդների մշակում և հետազոտում
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օգս. 28 2019
Սպեկտրային վերլուծության կիսահաղորդչային ֆոտոսպեկտրոմետրի մշակումը
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հուլ. 31 2019
Nostrification - 596
Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
Ե.13.05
Բ.Ն.Ելցինի անվան Ուրալի դաշնային համալսարան
Հուլ. 30 2019
Նանոչափական հիշող սարքերի համար RTL թեստային լուծումներ գեներացնող կոմպիլյատորների բնութագրերի ստացման գործիքային միջոցների մշակումը
Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները
Ե.13.03
ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Հուլ. 29 2019
Nostrification - 572
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.02
Բուխարեստի համալսարան
Հուլ. 29 2019
Ինտեգրալ սխեմաների ավտոմատացված ֆիզիկական նախագծումը սխեմատեխնիկական առանձնահատկությունների հաշվառմամբ
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հուլ. 25 2019
Nostrification - 590
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06
Ազգերի բարեկամության ռուսական համալսարան
Հուլ. 25 2019
Հանրային ծառայողի հոգեկան աշխատունակությունը կարգավորող տեսաձայնային ներազդման մեթոդի արդյունավետությունը
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԺԹ.00.01
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հուլ. 25 2019
ՋՋԷՌ-440 ռեակտորով էներգաբլոկներում ծանր վթարների դեպքում ջրածնային վտանգի հետազոտումը և մեղմման մեթոդների մշակումը
Միջուկային էներգետիկ կայանքներ
Ե.14.02
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հուլ. 24 2019
Մեսխեթցի թուրքերի հիմնախնդիրը Վրաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականության մեջ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում
Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ
Է.00.02
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Հուլ. 24 2019
քնամկների ընտանիքի /Rodentia, Myoxidae Gray, 1821/ ֆաունան և էկոլոգիան
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Հուլ. 24 2019
Պահպանողականությունը Թուրքիայի Հանրապետությունում` պատմական, գաղափարախոսական և սոցիալ-մշակութային զարգացումների համապատկերում /ժողովրդավարական և <<Արդարություն և զարգացում>> կուսակցությունների կառավարման շրջաններ
Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ
Է.00.02
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Հուլ. 24 2019
Կոստանդնուպոլիսի հայոց պատրիարքարանի գործունեությունը 1912-1922 թթ.
Հայոց պատմություն
Է.00.01
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Հուլ. 24 2019
Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության տեղահանության մեթոդները և ընթացքը /Սեբաստիայի նահանգի օրինակով/
Հայոց պատմություն
Է.00.01
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ