Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 08 1993
Նախասրտային նատրիուրետիկ պեպտիդի էքսպրեսիան միկրոօրգանիզմում S.aureus-ի A սպիտակուցի հետ հիբրիդացված ձևով ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Դեկ. 03 1993
Հովհաննես Թումանյանի հասարակական գործունեությունը (դրվագներ) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Ռուս գրականություն ( Ժ.01.03 )
Դեկ. 03 1993
Արտադրության արդյունավետության բարձրացման կարգավորումը շուկայական էկոնոմիկային անցնելու պայմաններում (ՀՀ թեթև արդյունաբերության նյութերով) Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 03 1993
Անհատական կոմպյուտորների ընդլայնման հատուկ պլատաների ծրագրային ապահովման ավտոմատ գեներացում ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ ( Ե.13.05 )
Դեկ. 03 1993
Անիզոտրոպ պրիզմատիկ ձողերի ոլորման մի քանի խնդիրների լուծում Երևանի պետական համալսարան Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
Դեկ. 03 1993
Երկրաբանական միջավայրի հնամագնիսական անիզոտրոպության տարածաուղղվածությունը և լեռնային ապարների քայքայման ուղղության կանխատեսումը Երևանի պետական համալսարան
Դեկ. 01 1993
Լիմֆոցիտների բջջաթաղանթների լիպիդային բաղադրամասի ձևափոխման պրոցեսների կոոպերացումը ֆոսֆոինոզիթիդային ցիկլի խթանման ժամանակ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Դեկ. 01 1993
Լիպիդային գերօքսիդացման և շնչառության դերը սպիտակ լոշտակի ազդեցության մեխանիզմում ծերության ժամանակ ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Նոյ. 30 1993
Հիպոթալամուսի որոշ իմունամոդուլյատորների կառուցվածքը և նոր ֆունկցիաները ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Նոյ. 26 1993
Մրցակցությունը ՀՀ ագրարային հատվածում սեփականության բազմաձևության հաստատման պայմաններում Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Նոյ. 25 1993
Նարեկացին և հայ միջնադարը Երևանի պետական համալսարան Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )
Նոյ. 09 1993
Ֆոսֆոտրիոզների ֆերմետների կատաբոլիզի ակտիվության կարգավորումն և վերմոլեկուլյար կազմակերպությունը ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Նոյ. 09 1993
Կնոջ օրգանիզմի էլեկտրոլիտարտազատման երիկամային ֆունկցիայի քրոնոկառուցվածքը և արտաքին միջավայրի որոշ գործոնների ներազդումը ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Նոյ. 05 1993
Ընդհանրացված տյոպլիցյան տիպի օպերատորային հավասարումների լուծելիությունը Դամասկոսի պետական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Նոյ. 05 1993
Նոր դասի մատրից ֆունկցիաների էֆեկտիվ ֆակտորիզացիան Երևանի պետական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )