Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 08 2022
Բարձր արագագործությամբ թվային ինտեգրալ սխեմաների նախագծերի ստուգման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 08 2022
Թվային բջիջների բնութագրերի բարելավմամբ ինտեգրալ սխեմաների արդյունավետ նախագծման միջոցների մշակումը Երևանի պետական համալսարան Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 08 2022
Տնտեսության տարածքային անհամաչափ զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 08 2022
Ինստիտուտների ազդեցությունը նորարարական ձեռնարկատիրության վրա /ՀՀ օրինակով/ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 08 2022
Հայ բնակչության նկատմամբ Խորհրդային Ադրբեջանի զանգվածային ոճրագործությունների քաղաքականությունը 1988-1990թթ. Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 07 2022
Պոստմոդեռնիստական քրոնոտոպը Դոն Դելիլոյի ստեղծագործության մեջ Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Հուլ. 07 2022
Բնակչության ֆինանսական վարքագծի և ներդրումային որոշումների կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուլ. 07 2022
Հեղինակային հայեցակարգը և սուրբգրային կանոնը հայ միջնադարյան քնարերգության մեջ Երևանի պետական համալսարան Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )
Հուլ. 06 2022
Ժամանակակից մուլտիմեդիային հարթակների զարգացման միտումները և հեռանկարները /ՀՀ և ՌԴ ԶԼՄ-ների օրինակով/ Հայ-Ռուսական համալսարան Ժուռնալիստիկա ( Ժ.01.06 )
Հուլ. 06 2022
Վաժելի ունիվերսալությունը և նրա կիրառությունները Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հուլ. 04 2022
«Քյոռօղլի» էպոսը և հայկական պատմագեղարվեստական արձագանքները Երևանի պետական համալսարան Արտասահմանյան գրականություն ( Ժ.01.07 )
Հուլ. 01 2022
Մարդկային կապիտալը տնտեսական անվտանգության և տնտեսական մրցունակության համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Հուլ. 01 2022
Արդյունաբերական կազմակերպությունների կայունության հիմնախնդիրները Հայաստանում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուն. 30 2022
Լոգոպեդական աշխատանքի օպտիմալացման ուղիները կոկորդի հեռացումից հետո Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա, էրգոթերապիա) ( ԺԳ.00.03 )
Հուն. 30 2022
Կանանց դեմքի մաշկի լուսածերացման մորֆոֆունկցիոնալ դեգեներատիվ փոփոխությունները և նրանց շտկումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )