Պաշտպանությունների արխիվ

Հուլ. 23 2019
Սիրիական ճգնաժամի ազդեցությունը քրդական հարցի լուծման վրա Մերձավոր Արևելքում
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 23 2019
Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային գործընթացների վրա <<փափուկ ուժի>> ազդեցության մեխանիզմները
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 23 2019
Արարատյան դաշտի ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների օգտագործման և կառավարման հիդրոդինամիկական պայմանների վերլուծություն
Քաղաքացիական, արդյունաբերական, հիդրոտեխնիկական, տրանսպորտային և ստորգետնյա շինարարություն
Ե.23.02
Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Հուլ. 23 2019
Շենքերի ջեռուցման և հովացման գեոթերմալ տեղական ջերմային պոմպի նախագծման մեթոդի մշակում
Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում
Ե.23.03
Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Հուլ. 23 2019
Ագահ ալգորիթմներ բազմաչափ բանախյան տարածություններում
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 22 2019
Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների միջազգային իրավական կարգավորման հիմնահարցերը
Միջազգային իրավունք
ԺԲ.00.06
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուլ. 22 2019
Պիեզոէլեկտրական բաղադրյալ միջավայրերում սահքային ալիքների տարածումը և դիֆրակցիան
Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա
Ա.02.04
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ
Հուլ. 19 2019
ՀՀ բանկային համակարգի մակրոպրուդենցիալ կարգավորման հիմնախնդիրները
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուլ. 17 2019
Արփա գետի վերին հոսանքի ավազանի երկրաբանությունը և հանքաբերության առանձնահատկությունները
Ընդհանուր երկրաբանություն
ԻԴ.01.01
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Հուլ. 17 2019
Հարկային քաղաքականության գործիքների կատարելագործումը Հայաստանի Հանրապետությունում
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուլ. 16 2019
Օդային տրանսխպորտի միջազգայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուլ. 16 2019
Տնտեսական ինտեգրման գործընթացները Իրանի Իսլամական Հանրապետության և հյուսիսային երկրների /ՀՀ/ միջև
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ը.00.06
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հուլ. 16 2019
Որոշ բակտերիաների ԱԵՖ-ազային ակտիվության բնութագրումը գլիցերոլի և գլյուկոզի օքսիդացման պայմաններում
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 16 2019
Հիլբերտի եզրային խնդիրը անսահմանափակ տիրույթում անընդհատ ֆունկցիաների դասում
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Երևանի պետական համալսարան
Հուլ. 15 2019
Տարաբնակեցման զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ սահմանամերձ, լեռնային ու բարձր լեռնային տարածքներում
Աշխարհագրություն
ԻԴ.03.01
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ