Պաշտպանությունների արխիվ

Հոկ. 25 2019
Ղարաբաղի ինքնորոշման հիմնախնդրի արդիականացումը ժամանակակից քաղաքական գործընթացների համատեքստում Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 25 2019
Հակամարտությունների կարգավորման գործընթացի ժամանակ ժամանակավոր միջազգային կառավարման կիրառման հնարավորություններն ու արդյունավետությունը Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 22 2019
Տայքը IV դ. - XI դ. սկիզբ (պատմաաշխարհագրական քննություն) Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Հոկ. 22 2019
Հայ բնակչության գաղթը և հայկական իշխանությունների ստեղծումը Լեռնային Կիլիկիայի հարակից երկրներում (IX-XI դդ.) Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
Հոկ. 18 2019
Սոցիալական ցանցի դերը հայկական սփյուռքում (էթնոսոցիոլագիական հետազոտություն) Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հոկ. 18 2019
Լեռնային պայմաններում խոտհավաք մեքենաների մեքենամասերի երկարակեցության բարձրացման ռացիոնալ մեթոդների մշակում Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ ( Ե.20.01 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հոկ. 12 2019
Ջերմաէլեկտրական միաֆոտոն դետեկտորի զգայնուն տարրի մոդելի մշակումը Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 11 2019
Հունաձևափոխությունների տեսության մշակում և կիրառում հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հաշվարկներում Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը ( Ե.23.05 )
Ակադեմիկոս Ի.Վ.Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ
Հոկ. 09 2019
ՀՀ բնակչության ժամանակակից միգրացիայի աշխարհագրական վերլուծությունը Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Հոկ. 03 2019
Հայկական դաշնամուրային երաժշտությունը մանկապատանեկության համար. դաշնամուրի մեկնաբանումը և կատարողական խնդիրների առանփնահատկությունները Երաժշտական արվեստ ( ԺԷ.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Հոկ. 01 2019
Զոոբենթոսի կառուցվածքա-ֆունկցիոնալ կազմակերպումը խոշոր քաղցրահամ բարձրալեռնային ջրամբարի տրոֆիկ կարգավիճակի տարաուղղված փոփոխությունների պայմաններում (Սևանա լճի օրինակով) Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.08 )
ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Սեպ. 30 2019
Nostrification - 591 Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը ( Ե.13.01 )
Էռլանգեն-Նյուրնբերգի համալսարան
Սեպ. 28 2019
Ջերմային և էլեկտրական անցումային երեևույթները ծավալային բյուրեղներում և նանոկառուցվածքներում Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 26 2019
Nostrification - 589 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Չինաստանի Հոհայ համալսարան
Սեպ. 26 2019
Միզատար համակարգի օրգանների հարթ մկանային հյուսվածքի ինքնաբուխ էլեկտրական ակտիվությունը առնետների մոտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ