Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 08 2023
Պահանջվող ֆունկցիոնալ հատկություններով արգելակային շփական ասբեստազերծ ներդիրների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Նոյ. 22 2022
Մետաղապատված ալմաստային հատիկներով կոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը տաք մամլմամբ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Սեպ. 23 2022
ХГС մակնիշի պողպատից ձուլված գնդերի մխման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Հուն. 18 2021
Պղնձի հիմքով բարձր հաղորդակցությամբ և ջերմակայունությամբ փոշեկոմպոզիտային նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Հուն. 05 2018
Բազմաբաղադրիչ նյութերի կիրառմամբ ասբեստազերծ արգելակային ջերմակայուն կոմպոզիտային շփանյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Երևանի պետական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Հոկ. 21 2016
Ջերմամշակման ազդեցությունը 585 հարգի նիկել-ցինկային սպիտակ ոսկու համաձուլվածքների կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորման վրա Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Հուլ. 07 2016
Սալիցիլիդեն ամինաթթուների խելատների և հակաուռուցքային դոքսոռուբիցին դեղանյութի ցինկօքսիդային կոմպոզիցիաների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Հուլ. 07 2016
Ալյումինի հիմքով հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորման գործընթացի հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Ապրիլ 18 2016
Ալյումինի օքսիդի նանոթելերի ֆունկցիոնալացումը մետաղական օքսիդներով Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Օգս. 23 2013
Ջերմադիֆուզիոն եղանակով վոլֆրամամոլիբդենային արագահատ պողպատների ռենիումապատման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Հուն. 21 2013
Պղնձի հիմքով բարձրամուր կոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Նոյ. 30 2012
Կողմնորոշված ալմաստե հատիկներով գործիքների ստեղծման հիմնական դրույթները և նրանց ստացման գործընթացների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Սեպ. 23 2011
Երկաթի հիմքով անծակոտկեն հակաշփական փոշեհամաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումնը և կառուցվածքի ու հատկությունների հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Հոկ. 20 2010
Ալյումինային հրամուր փոշեհամաձուլվածքների ստացումը և կառուցվածքի ու հատկությունների ձևավորումը տաք արտամղմամբ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )
Հուն. 18 2010
Ազոտով և ածխածնով կարծր համաձուլվածքների և արագահատ պողպատների ջերմաքիմիական մշակումը և կառուցվածքի ու հատկությունների հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Նյութագիտություն ( Ե.16.01 )