Պաշտպանությունների արխիվ

Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հոկ. 05 2021
Հայ Առաքելական եկեղեցու Վրաստանի և Իմերեթի թեմի վարչակառավարման համակարգը XIX դ. 30-ական թ. - XX դ. առաջին տասնամյակում ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուն. 01 2021
Հայաստանի վարչական կառուցվածքը, իրավական կարգավիճակն ու նախարարական համակարգը 387-630-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Ապր. 30 2021
«Միացյալ Հայաստանի» հայկական, ամերիկյան ու բրիտանական նախագծերը Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում և դրանց շուրջ տեղի ունեցած զարգացումները Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Ապր. 30 2021
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության գործունեությունը Վրաստանում 1918-1920 թթ. Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 24 2020
Հայկական վաճառականական ձեռնարկները Նոր Ջուղայի առևտրական ցանցում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 24 2020
Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների հարաբերությունը Մեծ Հայքի թագավորությունում (Ք.ա. IV- Ք.ծ. V դդ.) Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Մրտ. 10 2020
Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի և մերձավոր արևելքի արաբական պետությունների հայ համայնքների համագործակցությունը 1964-1991 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հոկ. 22 2019
Տայքը IV դ. - XI դ. սկիզբ (պատմաաշխարհագրական քննություն) ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հոկ. 22 2019
Հայ բնակչության գաղթը և հայկական իշխանությունների ստեղծումը Լեռնային Կիլիկիայի հարակից երկրներում (IX-XI դդ.) ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 24 2019
Կոստանդնուպոլիսի հայոց պատրիարքարանի գործունեությունը 1912-1922 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 24 2019
Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության տեղահանության մեթոդները և ընթացքը /Սեբաստիայի նահանգի օրինակով/ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 09 2019
Հայ-բուլղարական հարաբերությունները 1991-2008թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուն. 18 2019
Պետական-կուսակցական վերահսկողության մարմինները ՀՍԽՀ իշխանական համակարգում 1921-1934թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուն. 18 2019
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի ազդեցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրում 1991-2016 թվականներին ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )