Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հնվ. 30 2024
Խորեն Մուրադբեկյանի հոգևոր և հասարակական գործունեությունը (1901-1938 թվականներին) ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Դեկ. 26 2023
Հայկական թեմը և Հայոց եկեղեցու կարգավիճակը Վրաստանում XII-XVII դարերում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Դեկ. 26 2023
ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքը 1991-2000թթ. Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Սեպ. 26 2023
Գերմանա-հայկական ընկերության հիմնադրումը և գործունեությունը 1914-2014թթ. Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Սեպ. 08 2023
Հայոց եկեղեցին ԺԶ-ԺԷ դարերի հայ ազատագրական պայքարում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Ապրիլ 04 2023
Շուշի քաղաքի գրատպության պատմությունը /1828-1920թթ./ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Դեկ. 16 2022
1903թ. հունիսի 12-ի օրենքը և հայերի համաժողովրդական հակացարական ելույթները 1903-1905թթ. Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 08 2022
Հայ բնակչության նկատմամբ Խորհրդային Ադրբեջանի զանգվածային ոճրագործությունների քաղաքականությունը 1988-1990թթ. Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ հիմնադրամ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հոկ. 05 2021
Հայ Առաքելական եկեղեցու Վրաստանի և Իմերեթի թեմի վարչակառավարման համակարգը XIX դ. 30-ական թ. - XX դ. առաջին տասնամյակում ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուն. 01 2021
Հայաստանի վարչական կառուցվածքը, իրավական կարգավիճակն ու նախարարական համակարգը 387-630-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Ապրիլ 30 2021
«Միացյալ Հայաստանի» հայկական, ամերիկյան ու բրիտանական նախագծերը Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում և դրանց շուրջ տեղի ունեցած զարգացումները Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Ապրիլ 30 2021
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության գործունեությունը Վրաստանում 1918-1920 թթ. Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 24 2020
Հայկական վաճառականական ձեռնարկները Նոր Ջուղայի առևտրական ցանցում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հուլ. 24 2020
Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների հարաբերությունը Մեծ Հայքի թագավորությունում (Ք.ա. IV- Ք.ծ. V դդ.) Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )