Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 20 2022
"Ծայրահեղականություն" հիպերկոնցեպտի վեյբալիզացիայի առանձնահատկությունները ռուսալեզու լրատվական և ինստիտուցիոնալ դիսկուրսներում Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Դեկ. 20 2022
<<Ծայրահեղականություն>> հիպերկոնցեպտի վերբալիզացիայի առանձնահատկությունները ռուսալեզու լրատվական և ինստիտուցիոնալ դիսկուրսներում Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Հուն. 06 2022
Միխայիլ Տյուլպինի «Տվերի 1762-1823թթ. իրադարձությունների մասին տարեգրության» հասկացութային համակարգի առկայացման լեզվանշանագիտական միջոցները Հայ-Ռուսական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Մարտ 23 2021
Մեղմացում արտահայտող լեզվական միջոցները (ռուսական դիվանագիտական խոսույթի նյութերի հիման վրա) Հայ-Ռուսական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Սեպ. 08 2020
18-րդ դարի առաջին երեսնամյակի ռուսաց գրական լեզվի բառաքերականական առանձնահատկությունները (Ի.Տ.Պոսոշկովի ստեղծագործությունների հիման վրա) Երևանի պետական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Հուլ. 09 2018
«Զարմանք» իմաստաբանական դաշտի հիմնական կառուցվածքային առանձնահատկությունները ռուսերենում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Դեկ. 20 2017
Խնդրանքի խոսողական ակտը ռուսական լեզվամշակույթում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Դեկ. 09 2015
Տեսողական ընկալման բայերի իմաստաշարահյուսական առանձնահատկությունները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Հուն. 24 2015
Մտադրական եղանակավորումը տարբեր լրագրային ժանրերում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Հուն. 17 2015
Ա. Այվազյանի արձակի ռուսերեն թարգմանությունների լեզվական և լեզվամշակութային առանձնահատկությունները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Հուն. 10 2015
Հայաստանի ռուսալեզու մամուլի լեզվական առանձնահատկությունները Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Դեկ. 24 2014
Համեմատության արտահայտչամիջոցները ռուսերենում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Ապրիլ 23 2014
Հարց-պատասխանի կառույցները ռուսական գեղարվեստական տեքստում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Հնվ. 31 2014
Իրավաբանական տերմինների բառիմաստային առանձնահատկությունները ժամանակակից բառարանգիտության տեսակետից Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Դեկ. 26 2012
«Բարեկամություն» և «թշնամություն» հասկացույթների լեզվամշակութային առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում և հայերենում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )