Պաշտպանությունների արխիվ

Նոյ. 26 2021
Հանցակիցների քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները Երևանի պետական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Ապր. 22 2021
Հանցագործությունների համակցության քրեաիրավական հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Մրտ. 25 2021
Քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու տեսական և գործնական հիմնախնդիրները (տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով) ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Դեկ. 28 2020
Իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակից դատապարտյալների քրեաիրավական և քրեակատարողական բնութագիրը Երևանի պետական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Դեկ. 10 2020
Գործուն զղջալու դեպքում քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հիմնախնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն) Հայ-Ռուսական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Հոկ. 08 2020
Պատժի նշանակման ընդհանուր սկզբունքները արդարության սկզբունքի իրագործման համատեքստում ըստ ՀՀ քրեական օրենսդրության Հայ-Ռուսական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Հուն. 09 2020
Անչափահասների խմբային հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Երևանի պետական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Մայ. 27 2020
Անձի անվտանգության քրեաիրավական պաշտպանության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Փետ. 12 2020
Անչափահասների նկատմամբ կատարվող բռնի սեռական հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագիրը Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Փետ. 12 2020
Հանցագործության միջնորդավորված կատարման համար քրեական պատասխանատվության տեսական և գործնական հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Նոյ. 30 2019
Կաշառակերության դեմ պայքարում խրախուսման նորմերի քրեաիրավական նշանակությունը (համեմատական իրավական վերլուծություն) Հայ-Ռուսական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Դեկ. 21 2018
Բժշկական գաղտնիքի քրեաիրավական պաշտպանությունը Երևանի պետական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Մայ. 15 2018
Բլանկետային դիսպոզիցիայով կոռուպցիոն հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները (իրավահամեմատական վերլուծություն) Հայ-Ռուսական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Փետ. 23 2018
Շորթման համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Դեկ. 28 2017
Անչափահասների հանցավորության կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի պետական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )