Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 30 2022
Կանանց դեմքի մաշկի լուսածերացման մորֆոֆունկցիոնալ դեգեներատիվ փոփոխությունները և նրանց շտկումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Հուն. 09 2022
Պարբերական հիվանդության հիմնախնդիրները ՀՀ զինված ուժերի անձնակազմի շրջանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Սեպ. 10 2021
Աղիքային միկրոֆլորայի և լեյկոցիտներում L-արգինինի նյութափոխանակության տեղաշարժերը տիպ 1 շաքարային դիաբետով հիվանդների շրջանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Հուն. 03 2021
Ֆունկցիոնալ և օրգանական դիսպեպսիայի տարբերակիչ ախտորոշման նոր մոտեցում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Հուլ. 11 2019
Հեմոկոլիտի համախտանիշով ընթացող սուր բակտերիալմ աղիքային վարակների կլինիկալաբորատոր առանձնահատկությունները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Մարտ 01 2018
Ոչ ալկոհոլային ճարպային լյարդի պաթոգենետիկ և կլինիկական նշանակությունը սրտանոթային ռիսկերի զարգացման գործընթացում սրտամկանի սուր ինֆարկտի հիվանդների շրջանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Հնվ. 25 2018
Էպշտեյն-Բարր ու ցիտոմեգալովիրուսով հարուցվող ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզի կլինիկո-լաբորատոր բնութագիրը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Դեկ. 14 2017
Էպշտեյն-Բարր վիրուսով ասոցացված թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություն. ախտածագման և բուժման ժամանակակից ասպեկտները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Հուն. 01 2017
Ֆիբրոմիալգիայի ախտորոշումն ու արդյունավետ վարումն ընտանեկան բժշկի պրակտիկայում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Մարտ 30 2017
Քիմիական սինովէկտոմիայի արդյունավետությունը հեմոֆիլային արթրպատիաների բուժման համալիրում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Մարտ 23 2017
Ռոտավիրուսային վարակի կլինիկալաբորատոր բնութագիրը և ցիտոկինային պատասխանի դինամիկ փոփոխությունները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Դեկ. 19 2016
Կլինիկական դրսևորումների և MEFV ու SAA1 գեների մուտացիաների միջև ասոցիացիան Հայաստանում ընտանեկան միջերկրածովյան տենդով հիվանդների մոտ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Դեկ. 13 2016
Միկրոալբումինուրիան որպես կարդիոռենալ համախտանիշի զարգացման վաղ ռիսկի ցուցանիշ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Մարտ 10 2016
Երիկամների քրոնիկ հիվանդությամբ տառապող հիվանդների կյանքի որակը և ռիսկի գործոնները` հեմոդիալիզային թերապիայի ընթացքում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Հնվ. 21 2016
Քնի օբստրուկտիվ ապնօէ համխատանիշի առանձնահատկությունները, ախտանիշների տարածվածությունը և բուժման փորձը Հայաստանի բնակչության շրջանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )