Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 08 2022
Անձի տնտեսական վարքի մոդելավորման հոգեբանական օրինաչափությունները Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Հուն. 10 2021
Հետվնասվածքային սթրեսի դրսևորման առանձնահատկությունները անձի <<ես>> կառուցվածքում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Դեկ. 25 2020
Անձի՝ ցանցային մարքեթինգում ներգրավվածությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Դեկ. 04 2020
Անձի ինքնակարգավորման մեխանիզմների դերը առողջության պահպանմանն ուղղված վարքում Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Դեկ. 04 2020
Անձի արժեհամակարգի բաղադրատարրերի առանձնահատկությունները հոգեբանական պատերազմի պայմաններում Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Օգս. 25 2020
Աշխատակցի վարքային քոփինգ ռազմավարության ընտրության կառավարչական նախադրյալները Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Հուլ. 25 2019
Հանրային ծառայողի հոգեկան աշխատունակությունը կարգավորող տեսաձայնային ներազդման մեթոդի արդյունավետությունը Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Հուն. 18 2019
Մրցավարի գործունեության հուսալիությունը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները (ֆուտբոլի օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Մայ. 21 2019
Բնավորության շեշտվածության ձևավորմանը նպաստող հոգեբանական գործոնները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Ապրիլ 30 2019
Բարդ իրավիճակներին առնչվող որոշումների ընդունման հոգեբանական առանձնահատկությունները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Ապրիլ 11 2019
Սթրեսի հակազդումների էթնոմշակութային առանձնահատկությունները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Հուն. 05 2018
Անձի արժեքային ոլորտի վերակառուցումները մասնագիտական կարգավիճակի փոփոխության պայմաններում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Հուն. 05 2018
Անձի դրամային վարքի հոգեբանական կարգավորիչների տարածաժամանակային դրսևորումները Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Ապրիլ 17 2018
Հուզական ինտելեկտի և անձնային առանձնահատկությունների դերը ուսանողների առաջադիմության մեջ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Մայ. 25 2017
Խնդրահարույց իրավիճակներում կոնֆլիկտների դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունները (քննչական գործունեության օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )