Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 09 2022
Պառլամենտարիզմի առանձնահատկություններն ու միտումները փոխակերպվող հասարակություններում Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Սեպ. 09 2022
«Փափուկ ուժի» գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգում Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հուլ. 28 2020
Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների էվոլյուցիան հետխորհրդային տարածությունում Հայ-Ռուսական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հուլ. 22 2020
Քաղաքագիտական-աստվածաբանական տեղաշարժի հարացույցը ազգային անվտանգության տեսության զարգացման մեջ Հայ-Ռուսական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Դեկ. 19 2019
Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում (ՀՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հուն. 08 2018
Քաղաքացիական ժողովրդաիշխանության կայացումը հետխորհրդային երկրներում ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Դեկ. 19 2017
Արցախի պետականակերտման հայեցակարգի ձևավորման պատմա-քաղաքական նախադրյալները ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հուլ. 18 2017
Ալեքսիս դը Տոկվիլի ժողովրդավարության հայեցակարգն արդիականության համատեքստում. քննական տեսանյկուններ ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հուլ. 18 2017
Արսի ինստիտուցիոմնալ ճգնաժամը "Modernity" քաղաքական նախագծի հիմնական միտումների զարգացման համատեքստում ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Մայ. 05 2017
Քաղաքական երկխոսության հիմնախնդիրն արդի հասարական-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Սեպ. 11 2015
Քաղաքական պահպանողականության ձևավորումը Անգլիայում 18-րդ դարի 2-րդ կես - 19-րդ դարի սկիզբ ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հուն. 26 2015
Քաղաքական ընդդիմության մոդելների տեսա-մեթոդաբանական վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով) ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հուն. 09 2015
Հայկական Սփյուռքի գաղափարա-քաղաքական հիմնախնդիրները 1991-2012թթ. ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հուն. 09 2015
Քաղաքական փաստարկները ղարաբաղյան հիմնախնդրի փաստաթղթերում և կարգավորման գործընթացում ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հուլ. 09 2013
Հայաստանի ազատագրության Հովսեփ Էմինի հայեցակարգը ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )