Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 05 2023
Միակության և վերականգնման հարցեր օրթոգոնալ սպլայն համակարգերի համար Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Հոկ. 26 2022
Նոսր և Կարլեսոնի տիպի օպերատորների գնահատականներ ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Նոյ. 23 2021
Միավոր շրջանում և կիսահարթությունում հոլոմորֆ, հարմոնիկ և ողորկ ֆունկցիաների որոշ կշռային դասերի կշռային ինտեգրալ ներկայացումներ և հատկություններ ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Հուլ. 14 2021
Զուգամիտության հարցեր Ֆրանկլինի համակարգով և նրա ընդհանրացումներով շարքերի համար Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Մայ. 26 2020
Ֆուրիեի բազմապատիկ շարքերի զուգամիտության որոշ հարցեր Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Հուլ. 23 2019
Ագահ ալգորիթմներ բազմաչափ բանախյան տարածություններում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Հուլ. 16 2019
Հիլբերտի եզրային խնդիրը անսահմանափակ տիրույթում անընդհատ ֆունկցիաների դասում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Հուլ. 02 2019
Ուղիղների օգտագործումը GC բազմություններում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Նոյ. 20 2018
Հաարի, Ուոլշի համակարգերով և նրանց ընդհանրացումներով զուգամիտության և միակության հարցեր Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Հուն. 12 2018
Ձևափոխված Ֆուրիեի բազիսով մոտարկումների զուգամիտության արագացում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Մայ. 24 2018
Ագահ ալգորիթմները L1-ում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Մայ. 08 2018
Շոշափողային տիրույթներով մաքսիմալ օպերատորների գնահատականներ Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Ապրիլ 25 2018
Ներկայացման և զուգամիտության որոշ հարցեր օրթոգոնալ համակարգերի տեսությունում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Մայ. 19 2017
Վրանների մեթոդը բազմարժեք արտապատկերումների տեսությունում և օպտիմիզացիայի ոչ ողորկ խնդիրներում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )
Ապրիլ 18 2017
Բերգմանի տեսքի օպերատորներ ֆունկցիոնալ տարածությունների վրա Cn-ի գնդում Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական անալիզ ( Ա.01.01 )