Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 18 2021
Ֆոտոնիկ կառուցվածքների գրառման և թեստավորման նոր եղանակներ, պիրոէլեկտրական օպտիկական սոլիտոնների գեներացում և միկրո- ու նանոմասնիկների ֆոտովոլտայիկ գերում Բեսելյան փնջի միջոցով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 19 2021
Ատոմական անցումների և բնակեցումների ղեկավարումը լազերի հաճախության ծրման արագությամբ և մագնիսական դաշտով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Օգս. 27 2020
Լույսի բևեռացման տարածական դինամիկան հեղուկ բյուրեղներում և նրանց ներկանյութային խառնուրդներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հոկ. 12 2019
Ջերմաէլեկտրական միաֆոտոն դետեկտորի զգայնուն տարրի մոդելի մշակումը Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 29 2019
Լազերով մակածված հոդրոդինամիկական շարժումներ նանոմասնիկներով հարստացված իզոտրոպ և անիզոտրոպ հեղուկներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 01 2019
Հոյնի ֆունկցիաներով նկարագրվող` մակարդակների հատմամբ երկվիճակ մոդելներ Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 23 2018
Վերպատնեշային անցումն ու ֆոտոասոցիացիան բոզե-կոնդեսատներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 16 2018
Ներկանյութով հարստացված հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներով լազերային միջավայրերի օպտիկական հատկությունների փորձարարական հետազոտումը Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Մայ. 16 2018
Nostrification - 559 Նյովշատելի համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Փետ. 03 2018
Սպեկտրալ սեղմման և ինքնասեղմման օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը կանոնավոր և պատահական մոդուլացված իմպուլսների համար Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 03 2017
Ֆոտոնային բլոկադայի և փուլային փականքի ստացումը Կեռի ոչ գծային մարող համակարգերում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Մարտ 11 2017
Լանդաու-Զեների և Դեմկով-Կունիկեի ոչգծային երկվիճակ մոդելները Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հոկ. 11 2016
Օպտիկական և մագնիսա-օպտիկական երևույթների ուսումնասիրումը ցեզիումի, ռուբիդիումի և կալիումի միկրո- և նանո- մետրական ատոմական շերտերում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հոկ. 11 2016
Ատոմական բոզե-էյնշտենյան կոնդեսատների ֆոտոասոցիացիայի կառավարումը լազերային դաշտի կոնֆիգուրացիայով Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Հուն. 25 2016
Լազերային ֆիզիկայի որոշ կիրառություններ կենսաբանական համակարգերում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )