Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 05 2023
Սինթետիկ պոլիռիբոնուկլեոտիդների հետ տարբեր լիգանդների կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Դեկ. 23 2022
Իժերի թույնի ֆոսֆոլիպազ Ա2 և դեզինտեգրինների ազդեցության կենսաֆիզիկական ասպեկտները Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Նոյ. 25 2022
ԴՆԹ-հատկորոշիչ լիգանդներ մեթիլենային կապույտի և Hoechst 33258-ի միացումը շիճուկային ալբումինի հետ Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Հուլ. 19 2022
Pseudomonas aeruginosa մանրէների քվորում-սենսինգի համակարգերի պոտենցիալ արգելակիչների որոնումը Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Հնվ. 27 2022
Ֆիզիկական կենսաբանության հետազոտություններ՝ ալոստերիկ կարգավորման, սխալների ֆերմենտային ուղղման և բջջակմախքի իքնակազմակերպման ուսումնասիրությունը տեսության և մոդելավորման միջոցով Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Դեկ. 08 2021
Ցածրամոլեկուլային որոշ միացությունների փոխազդեցությունը թելոմերային G-քվադրուպլեքսային ԴՆԹ-ի հետ Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Նոյ. 30 2021
Տարաբնույթ լիգանդների փոխազդեցությունը poly(rA)-poly(rU) սինթետիկ պոլինուկլեոտիդի հետ Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Սեպ. 15 2020
Ցածրամոլեկուլային լիգանդների ջրային լուծույթների ազդեցությունը հետերոգեն կենսապոլիմերների պարույր-կծիկ անցման վրա Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Հուլ. 21 2020
Ցածրամոլեկուլային որոշ միացությունների փոխազդեցությունը թելոմերային G-քվադրուպլեքսային ԴՆԹ-ի հետ Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Հուլ. 21 2020
Խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի վիրուսի արգելակման մոլեկուլային մեխանիզմների հետազոտություն Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Հուն. 25 2019
Միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը ցորենի ծլող սերմերի վրա Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Հուն. 08 2018
Հարթ քրոմոֆորով լիգանդների փոխազդեցությունը նուկլեինաթթուների հետ Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Հուն. 05 2018
Կոնֆորմացիոփն անցումները հետերոգեն կենսապոլիմերներում Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Մայ. 14 2018
Նուկլեինաթթուների հետ որոշ ինտերկալյատորների կապման առանձնահատկությունները Երևանի պետական համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )
Նոյ. 28 2017
Nostrification - 537 Լայպցիգի համալսարան Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա ( Գ.00.02 )