Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Անասնաբուժության Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Անասնաբուժություն
ԺԶ.00.01
022
Ֆիզիոլոգիայի ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
023
Ֆիզիկայի Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա
Ա.04.16
024
Տեսական բժշկության Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ախտաբանական անատոմիա և դատական բժշկություն
ԺԴ.00.09
Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա
ԺԴ.00.10
Դեղաբանություն
ԺԴ.00.14
026
Վիրաբուժության Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա
ԺԴ.00.13
Վիրաբուժություն
ԺԴ.00.15
ՈՒրոլոգիա
ԺԴ.00.21
027
Թերապիայի Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ներքին հիվանդություններ
ԺԴ.00.03
Սրտաբանություն
ԺԴ.00.04
Մանկաբուժություն
ԺԴ.00.06
Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն
ԺԴ.00.07
028
Ճարտարապետության Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
029
Շինարարության Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա
Ե.23.01
Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում
Ե.23.03
Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր
Ե.23.06
030
Կառավարման և ավտոմատացման Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
032
Գյուղատնտեսության մեքենայացման Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ
Ե.05.01
Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա
Ե.18.01
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
033
Մեքենաշինության և մեքենագիտության Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մեքենագիտություն
Ե.02.01
Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ
Ե.02.03
034
Բուսաբանության ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
035
Կենդանաբանության ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
036
Ինֆորմատիկայի ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
Ե.13.05
037
Էլեկտրատեխնիկայի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ, սարքեր և համակարգեր
Ե.11.01
Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ
Ե.09.01
038
Երկրաֆիզիկայի ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ
Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ
ԻԴ.01.08
040
Կենսաքիմիայի ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
042
Էներգետիկայի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Ջերմաէներգետիկա
Ե.14.03
043
Առողջապահության կազմակերպման Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Հիգիենա, մասնագիտական ախտաբանություն և թունաբանություն
ԺԴ.00.05
Համաճարակաբանություն
ԺԴ.00.16
Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում
ԺԴ.00.17
045
Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր
Ե.12.03
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
046