Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Համաշխարհային պատմության Երևանի պետական համալսարան
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
069