Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Գրականագիտության ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն
Ժ.01.01
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Բանահյուսություն
Ժ.01.05
003