Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Գրականագիտության Երևանի պետական համալսարան
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Ռուս գրականություն
Ժ.01.03
Ժուռնալիստիկա
Ժ.01.06
012