Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Տեսական բժշկության Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ախտաբանական անատոմիա և դատական բժշկություն
ԺԴ.00.09
Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա
ԺԴ.00.10
Դեղաբանություն
ԺԴ.00.14
026