Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Երկրաբանության ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ
Ընդհանուր երկրաբանություն
ԻԴ.01.01
054