Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Մանկաբարձագինեկոլոգիայի և ուռուցքաբանության Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա
ԺԴ.00.01
ՈՒռուցքաբանություն
ԺԴ.00.08
061