Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Մանկավարժության Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
065