Մասնագիտական խորհուրդներ

Խորհրդի անվանում Կազմակերպություն Մասնագիտություն Համար
Պատմագիտության Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
068