Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Aug 18 2020
Issues of the water treatment and recirculating system applied in fishing industry in artificial ponds National University of Architecture and Construction of Armenia Supplying buildings and erections with engineering resources (energy, hydraulic, etc.) ( Ե.23.03 )
Jul 23 2019
Շենքերի ջեռուցման և հովացման գեոթերմալ տեղական ջերմային պոմպի նախագծման մեթոդի մշակում Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
May 25 2018
Լեռնային գետերի ջրընդունիչ կառուցվածքների կատարելագործման ուղիները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
May 25 2018
Հայաստանի Հանրապետության գետերի էկոլոգիական հոսքերի գնահատման մեթոդների մշակումը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Jan 26 2016
Միատարր կենսազանգվածի անաերոբ խմորման գործընթացի փորձնական ուսումնասիրությունը և կենսագազ-էներգիա տեխնոլոգիայի կատարելագործման ինժեներական մշակումները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Sep 11 2015
Առանցքահամաչափ հոսքերում հեղուկագազային զանգվածի կոնվեկտիվ փոխանցման երևույթների հետազոտություն Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Jun 29 2015
Կեղտաջրերի մաքրման արդիական կայանների շահագործման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Jun 08 2015
Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ձկնուղի կառուցվածքների ինժեներական ապահովումը լեռնային պայմաններում Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
May 22 2015
Հայաստանի Հանրապետության տարբեր կլիմայական գոտիներում տեղաբաշխված բնակելի շենքերի համար բարձր էներգատնտեսական ցուցանիշներով ջերմացրտամատակարարման համակարգերի մշակումը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Dec 16 2014
Հեղեղային հոսքերի հիդրավլիկական կառավարման մեթոդների կատարելագործումը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Jul 10 2014
Ճնշումային համակարգերի անվտանգ շահագործման և պահպանման առանձնահտկությունները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Apr 11 2014
Գլանական արևային ջրատաքացուցչի կառուցվածքի և հաշվարկի մեթոդի մշակումը, նախագծումը և փորձարկումը Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Sep 05 2013
Ավտոճանապարհների վթարայնության գնահատման և ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Jul 11 2013
Քաղաքաշինության ոլորտում էլեկտրոնային հեռահաղորդակցության ցանցերի նախագծման և կառուցման մի քանի խնդիր Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
May 31 2013
Ջրամատակարարման համալիրներում ջրօգտագործման հաշվառման և ցանցի վիճակի հսկման ավտոմատացման մի քանի խնդիր Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )