Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Jul 04 2023
Main problems of Inter-Arab Cooperation in the Middle East 1991-2011 Institute of Oriental Studies World history ( Է.00.02 )
Mar 30 2023
Pan-Turkism and Iran /history, ideology, politics/ Yerevan State University World history ( Է.00.02 )
Dec 28 2022
The factor of Armenia in the context of Russian-Turkish relations 1991-2015 Institute of Oriental Studies World history ( Է.00.02 )
Jul 15 2022
The Turkish-Greek relations in the context of allied conflicts /1950-1990/ Yerevan State University World history ( Է.00.02 )
Jun 30 2022
Palestinian Internal discussions and conflicts in the context of Israeli-Palestinian discourse Yerevan State University World history ( Է.00.02 )
Jun 27 2022
The internal political situation in Iran during the presidency of Mahmoud Ahmadinejad /2005-2013/ Yerevan State University World history ( Է.00.02 )
Jun 03 2021
Uygur factor in the area of China' foreign policy /mid-20-century 2010s/ Institute of History World history ( Է.00.02 )
Feb 10 2021
Լևանտի հայ համայնքները 1878-1918 թթ. Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Feb 04 2021
Մուսուլմանական ռեֆորմիզմը Դաղստանում. Իսլամական քաղաքականությունը և մուսուլմանական կրթությունը ռուսական հեղափոխությունից հետո Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Nov 09 2020
Administrative division of Achaemenid Persia Institute of Oriental Studies World history ( Է.00.02 )
Dec 23 2019
Թուրքիայի քաղաքականությունը քրիստոնյա փոքրամասնությունների (հայեր, հույներ) նկատմամբ 1920-1960-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Nov 22 2019
Թուրքիայի հանրապետության և Սիրիայի արաբական հանրապետության փոխհարաբերությունները տարածաշրջանային հիմնախնդիրների համատեքստում 1991-2010թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Jul 24 2019
Մեսխեթցի թուրքերի հիմնախնդիրը Վրաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականության մեջ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Jul 24 2019
Պահպանողականությունը Թուրքիայի Հանրապետությունում` պատմական, գաղափարախոսական և սոցիալ-մշակութային զարգացումների համապատկերում /ժողովրդավարական և <<Արդարություն և զարգացում>> կուսակցությունների կառավարման շրջաններ ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
May 17 2019
Պատմաաշխարհագրական Սիրիայի հայ համայնքը 16-18-րդ դդ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )