Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Nov 16 2023
National policy of the USSR and the Karabakh conflict. ethnological research Yerevan State University Anthropology (ethnology) ( Է.00.04 )
Nov 11 2021
Spread of neo- Protestantism among the Yezidis of Armenia and transformations of identity Institute of Archeology and Ethnography Anthropology (ethnology) ( Է.00.04 )
Oct 07 2021
Dance on the Armenian wedding ceremony /20th-beginning of 21st centuries/ / Institute of Archeology and Ethnography Anthropology (ethnology) ( Է.00.04 )
May 19 2020
The sanctuaries Tukh Manook ( historial and ethnographic study) Institute of Archeology and Ethnography Anthropology (ethnology) ( Է.00.04 )
Mar 05 2020
Էթնիկ մամուլի դերը հայկական սփյուռքում (Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտություն) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Mar 05 2020
Սոցիալական փոփոխությունները հայկական սփյուռքում (Լոս Անջելեսի, Թեհրանի, Բեյրութի հայերի էթնթսոցիոլոգիական հետազոտություն) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Nov 19 2019
Սիրիահայերի սոցիալ-մշակութային ադապտացիայի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Oct 18 2019
Սոցիալական ցանցի դերը հայկական սփյուռքում (էթնոսոցիոլագիական հետազոտություն) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Feb 27 2018
Խաղերի սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները հայոց մեջ (ավանդույթ և արդիականություն) ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Feb 13 2018
Իլամցիների կենցաղը, ընտանեկան ծիսակարգը և տոները ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Nov 16 2017
Ազգագրական ցուցադրություններն արդի հայոց ինքնության ձևավորման գործում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Oct 26 2017
Բույսերը Իրանի ժողովուրդների հավատալիքներում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Jun 16 2017
Երկրաշարժը վերապրած բնակչության սոցիալ-մշակութային ադապտացիան ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Jan 26 2017
Լարեստանցիների ընտանեկան ծիսակարգը և ժողովրդական հավատալիքները ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Nov 10 2016
Աշխատանքային միգրացիայի սոցիալ-մշակութային հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )