Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Sep 23 2022
Improvement of surgical treatment of perforated duodenal ulcers Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi Surgery ( ԺԴ.00.15 )
Dec 24 2021
The protection of cardiovascular complication after pneumonectomy Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi Surgery ( ԺԴ.00.15 )
Oct 19 2021
Ձեռքի մատների դիստալ ֆալանգների վնասվածքներով հիվանդների բուժման ֆունկցիոնալ և էսթետիկ արդյունքները Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Oct 20 2017
Թարախամեռուկային և երկարատև չլավացող վերքերով հիվանդների բուժման արդյունավետության բարձրացումը ուլտրաձայնային կավիտացիայի կիրառմամբ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Jan 27 2017
Կրկնվող ռինոպլաստիկան դեմքի էսթետիկ վիրաբուժությունում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Jan 17 2017
Լազերային լիպոսանկցիա կատարման ցուցումների համակարգումը և արդյունավետության գնահատումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Dec 23 2016
Վիրաբուժական բուժման տակտիկան սուր օբտուրացիոն անանցանելիության դեպքում ուղիղ աղու քաղցկեղով հիվանդների մոտ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Dec 02 2016
Ռևասկուլյարիզացիայի մեթոդի ընտրությունը զստա-ազդրային սեգմենտի առավելապես միակողմանի աթերոսկլերոտիկ ախտահարման դեպքում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Oct 17 2016
Nostrification - 511 Ռուսաստանի Վ.Ա.Ալմազովի անվան բժշկական հետազոտական ազգային կենտրոն Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Sep 30 2016
Խորը այրվածքային վերքերի բուժման կենսատեխնոլոգիական մոտեցումներ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Jul 01 2016
Պանկրեատո-դուոդենալ մասնահատումների իրականացման նախա- և ներվիրահատական մոտեցումների օպտիմալացումը պերիամպուլյար շրջանի նորագյացությունների բուժման դեպքում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Jun 05 2015
Որովայնի և կոնքի հակացված վնասվածքներով հիվանդների ախտորոշումը և բուժման օպտիմալացման ուղիները Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Apr 17 2015
Ուղիղ աղու ռեցեդիվ խուղակների վիրաբուժական բուժման մեթոդների օպտիմիզացումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Dec 26 2014
Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի ախտահարումներով հիվանդների նվազագույն ինվազիվ նյարդավիրաբուժություն Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Dec 05 2014
Խորանիստ ազդրային զարկերակի օգտագործման հնարավորությունները ստորին վերջույթների ռեվասկուլյարիզացիայի ժամանակ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )