Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Sep 09 2022
Characteristics and trends of parliamentarism in transforming societies Summary Yerevan State University Theory of political sciences ( ԻԳ.00.01 )
Sep 09 2022
The "soft power" factor in the foreign policy concept of China Yerevan State University Theory of political sciences ( ԻԳ.00.01 )
Jul 28 2020
Evolution of eurasian itegration processes in the post-soviet space Russian-Armenian University Theory of political sciences ( ԻԳ.00.01 )
Jul 22 2020
The paradigm of political-theological shift in national security theory development Russian-Armenian University Theory of political sciences ( ԻԳ.00.01 )
Dec 19 2019
Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում (ՀՀ օրինակով) Երևանի պետական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Jun 08 2018
Քաղաքացիական ժողովրդաիշխանության կայացումը հետխորհրդային երկրներում ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Dec 19 2017
Արցախի պետականակերտման հայեցակարգի ձևավորման պատմա-քաղաքական նախադրյալները ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Jul 18 2017
Ալեքսիս դը Տոկվիլի ժողովրդավարության հայեցակարգն արդիականության համատեքստում. քննական տեսանյկուններ ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Jul 18 2017
Արսի ինստիտուցիոմնալ ճգնաժամը "Modernity" քաղաքական նախագծի հիմնական միտումների զարգացման համատեքստում ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
May 05 2017
Քաղաքական երկխոսության հիմնախնդիրն արդի հասարական-քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Sep 11 2015
Քաղաքական պահպանողականության ձևավորումը Անգլիայում 18-րդ դարի 2-րդ կես - 19-րդ դարի սկիզբ ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Jun 26 2015
Քաղաքական ընդդիմության մոդելների տեսա-մեթոդաբանական վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով) ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Jun 09 2015
Հայկական Սփյուռքի գաղափարա-քաղաքական հիմնախնդիրները 1991-2012թթ. ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Jun 09 2015
Քաղաքական փաստարկները ղարաբաղյան հիմնախնդրի փաստաթղթերում և կարգավորման գործընթացում ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Jul 09 2013
Հայաստանի ազատագրության Հովսեփ Էմինի հայեցակարգը ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )