The role of the dynasty of Hasan-Jalalyans the Armenian history in the XIII-XVI centuries

2020

Ընդդիմախոս Լ․ Մկրտումյանի կարծիքը
Լ․ Մկրտումյան (423.49 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (1.53 MB)
Ընդդիմախոս Ա․Ս․ Եղիազարյանի կարծիքը
Ա․Ս․ Եղիազարյան (363.21 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Հասան-Ջալալյան (265.6 KB)