The public interest entities' audit issues in the Republic of Armenia

2021

Confirmed
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Հակոբյանի կարծիքը
Ա.Ա.Հակոբյան (394.58 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (438.11 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Բայադյանի կարծիքը
Ա.Ա.Բայադյան (420.24 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Խաչատրյան Գ. (692.26 KB)