Some features of diffracted X-ray beams in the presence of external influences.

2021
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (425.99 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Նորեյանի կարծիքը
Ս.Նորեյան (173.14 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Հարությունյանի կարծիքը
Վ.Հարությունյան (177.06 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Մուրադյան (1.34 MB)