Adoption of digital technologies in the area of urban planning of the Republic of Armenia

2023

Confirmed
Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ

2022

Ընդդիմախոս Ա.Ա.Ասրյանի կարծիքը
Ա.Ասրյան (317.74 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (367.61 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Ս. Մելքումյանի կարծիքը
Մ. Մելքումյան (230.42 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ․Ղազարյան (752.19 KB)