Issues of the mortgage lending market development (on the example of the AR and the RA)

2022

Ընդդիմախոս Կ. Տուրյանի կարծիքը
Կ. Տուրյան (368.64 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.97 MB)
Ընդդիմախոս Հ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ. Մնացականյան (706.1 KB)
Ատենախոսության անվանում
Ա. Ալեքսանյան (721.21 KB)

2019

Մերժում խորհրդում
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Հիփոթեքային վարկի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ և ԼՂՀ նյութերով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու` Աշոտ Մաթևոսյան

Մասնագիտություն` Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում (Ը.00.03)

Թեման հաստատած կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Խորհուրդ` Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ՝ Արմեն ՀակոբյանՀայկ Մանասելյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 14.11.2019