Estimates of sparse and Carleson type operators

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (270.46 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Գրիգորյանի կարծիքը
Մ.Գրիգորյան (153.57 KB)
Ընդդիմախոս Ք.Թիլեյի կարծիքը
Ք.Թիլե (134.21 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ.Մնացականյան (173.49 KB)