Applications of "Natural Language Processing" method in solutions of economic problems

2023

Confirmed
Ընդդիմախոս Ն.Ս. Քոչինյանի կարծիքը
Ն.Ս. Քոչինյան (297.02 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (367.44 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հ. Առաքելյանի կարծիքը
Ա.Հ. Առաքելյան (259.43 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Տ.Քարամյան (985.26 KB)