Ընդերքի ռեսուրսների և դրանց օգտագործման աշխարհագրական գնահատման մեթոդաբանությունը և մեթոդները /Հայաստանի Հանրապետության օրինակով/

2001

Confirmed