Upcoming Defenses

Apr 22 2021
Criminal-legal problems of the aggregate of crimes abstract Yerevan State University
Criminal law & criminology, law enforcement rights
ԺԲ.00.05
Apr 26 2021
Մանկավարժական մասնագիտական ներուժի ձևավորման և զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Apr 30 2021
Armenian, American and British Projects of "United Armenia" at the Paris Peace Conference and their Surrounding Developments Yerevan State University
Armenian history
Է.00.01
Apr 30 2021
The role of primary tumor location in survival and treatment effectiveness of patients with colorectal cancer Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi
Oncology
ԺԴ.00.08
Apr 30 2021
The activity of the diplomatic mission of Republic of Armenia in Georgia (1918-1920). Yerevan State University
Armenian history
Է.00.01
May 07 2021
Հակոբ Կարապենցի փոքր արձակը (գրական առնչություններ և փոխազդեցություններ) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
May 11 2021
Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նյութերով) Հայ-Ռուսական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
May 14 2021
Ջրամբարային հիդրոհանգույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Տոլորսի ջրամբարի օրինակով Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
May 18 2021
Վարակի համաճարակաբանական հսկողության առանձնահատկություններն ու խնդիրները մանկական բազմապրոֆիլ ստացիոնարում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Համաճարակաբանություն
ԺԴ.00.16
May 19 2021
Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը Երևանի պետական համալսարան
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
May 20 2021
Բյուզանդական X-XI դդ. պղնձե դրամները և դրանց շրջանառությունը Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հնագիտություն
Է.00.03
May 29 2021
Ինֆրակարմիր ճառագայթման մոդուլումն ու կլանումը գլանային համաչափությամբ միկրո և նանոմետրական կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Civil protection of means of individualization from unfair competition Yerevan State University
Property law*
ԺԲ.00.03
Development of structure for rotary soil-tiller with vibratory blade and justification of its parameters Armenian National Agrarian University
Automation of agricultural products & machines
Ե.20.01
The architecture of Tehran theatres in comparison with the armenian theatres in the region Institute of Arts
Architecture
ԺԸ.00.01