Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների գիտահետազոտական ինստիտուտ

Կրճատ անվանում
ԵրՄՄԳՀԻ
Հասցե
Երևան 0033, Հակոբ Հակոբյան փող., 3 շենք
Հեռ.
(+374 10) 276971