Պաշտպանությունների արխիվ

Հոկ. 28 2021
Բնական հիմքով սորբենտներ և դրանց օգտագործումը ծանր մետաղները ջրից հեռացնելու համար ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Անօրգանական քիմիա ( Բ.00.01 )
Հոկ. 22 2021
Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայի առանձնահատկությունները Արցախի պետական համալսարան Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Հոկ. 21 2021
Անցումային մետաղների (Mo, W, Mn, Re) կարբիդների, բորիդների եվ բորի կարբիդի միկրոալիքային ճառագայթմամբ սինթեզը, դրանց ֆիզիկամեխանիկական և կատալիտիկ հատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
Հոկ. 21 2021
Ֆինանսական վիճակի վերլուծության և գնահատման կատարելագործման ուղիները /ՀՀ խմիչքների արտադրության նյութերով/ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հոկ. 18 2021
Մեղքի և պատժի համաչափության սկզբունքների սահմանադրականացման հիմնախնդիրները սահմանադրական նոր կարգավորումների և Եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հոկ. 18 2021
Անձնական տվյալների պաշտպանության սահմանադրական իրավունքի հիմնահարցերը. համեմատական իրավական վերլուծություն Երևանի «Գլաձոր» համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հոկ. 16 2021
Դիֆրակցված ռենտգենյան փնջերի որոշ առանձնահատկություններ արտաքին ազդակների առկայության պայմաններում ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա ( Ա.04.07 )
Հոկ. 15 2021
Ահվազ քաղաքի զարգացման և նրա էկոլոգիական վիճակի վրա ռելիեֆի ազդեցության գնահատումը աերո և տիեզերական նկարների վերծանման միջոցով Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Հոկ. 12 2021
Լետրոզոլի արդյունավետությունը օժանդակ վերարտադրողական տեխնոլոգիաներում ձվարանների պոլիկիստոզ համախտանիշով կանանց մոտ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա ( ԺԴ.00.01 )
Հոկ. 07 2021
Պարը հայկական հարսանեկան արարողություններում /20-րդ դար -21-րդ դարասկիզբ/ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Ազգագրություն (ազգաբանություն) ( Է.00.04 )
Հոկ. 07 2021
Մունիցիպալ-իրավական պատասխանատվություն. տեսության և պրակտիկայի հիմնախնդիրներ Հայ-Ռուսական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հոկ. 05 2021
Հայ Առաքելական եկեղեցու Վրաստանի և Իմերեթի թեմի վարչակառավարման համակարգը XIX դ. 30-ական թ. - XX դ. առաջին տասնամյակում ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Հոկ. 05 2021
Կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության նյութերով) Հայ-Ռուսական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հոկ. 01 2021
Ավազանկարչությունը որպես կրտսեր դպրոցականի ստեղծարարության խթանման միջոց Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )
Սեպ. 29 2021
Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանական պաշտպանության առանձնահատկությունները և զարգացման հնարավորությունները (Արցախի օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Սոցիալական հոգեբանություն ( ԺԹ.00.03 )