Պաշտպանությունների արխիվ

Հուլ. 13 2021
Կիսաանվերջ դեֆեկտների պարբերական համակարգ պարունակող կտոր առ կտոր համասեռ հավասարաչափ շերտավոր առաձգական տարածության լարվածադեֆորմացիոն վիճակը ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
Հուլ. 12 2021
Ժամանակակից տեղեկատվական հոսքերը Հայաստանի ԶԼՄ-ներում. մեդիատիրույթի վերափոխման առանձնահատկությունները Հայ-Ռուսական համալսարան Ժուռնալիստիկա ( Ժ.01.06 )
Հուլ. 09 2021
Որակավորումների ազգային շրջանակի ինքնահաստատումը մասնագիտական կրթության որակի ապահովման շրջանակներում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Հուլ. 09 2021
Միկրոպոլյար առաձգական շրջանային կորությամբ առանցքով ձողերի կիրառական մոդելները և նրանց հաշվարկման վերջավոր տարրերի մեթոդը ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )
Հուլ. 09 2021
Հայաստանի Հանրապետության հանքարդյունաբերության զարգացման տնտեսա-էկոլոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուլ. 08 2021
Իրավաբանական պատասխանատվության հիմնախնդիրները սահմանադրական և օրենսդրական փոփոխությունների համատեքստում (համատեսական վերլուծություն) ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն ( ԺԲ.00.01 )
Հուլ. 08 2021
Թեհրանի թատրոնների ճարտարապետությունը՝ տարածաշրջանի հայկական թատրոնների համեմատությամբ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Հուլ. 02 2021
Ճոճանակ կրող թռչող սարքի շարժման ղեկավարումը և կայունությունը Երևանի պետական համալսարան Տեսական մեխանիկա ( Ա.02.01 )
Հուլ. 02 2021
Ազդանշանի անալոգաթվային ձևափոխման գծայնության ինքնակարգաբերմամբ լավարկման միջոցների մշակումը և հետազոտումը ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հուլ. 02 2021
Հարվածային բեռով ասինխրոն էլեկտրաբանեցման համակարգի բարելավումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ ( Ե.09.01 )
Հուլ. 01 2021
Ընդդատության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուլ. 01 2021
Բանավոր թարգմանության ուսուցման լեզվամեթոդական համակարգ (կոմպետենտային մոտեցման հիման վրա) Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Հուլ. 01 2021
«EX OFFICIO» (գործի ի պաշտոնե քննության) սկզբունքի իրացումը վարչական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուլ. 01 2021
Վասպուրականի մանրանկարչության ոճա-պատկերագրական առանձնահատկություններն ըստ Հովհաննես Խիզանցու, Զաքարիա Ավանցու և Մեսրոպ Խիզանցու ստեղծագործությունների (ԺԴ դարի վերջ - ԺԷ դարի կես) Մատենադարան Մ. Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ ( ԺԷ.00.03 )
Հուն. 30 2021
Լևոն Բաշալյանը արևմտահայ 80-ականների գրական շարժման համապատկերում Երևանի պետական համալսարան Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )