Պաշտպանությունների արխիվ

Հոկ. 09 2020
Նեյրոդեգեներացիայի և նեյրոպրոտեկցիայի մեխանիզմները ողնուղեղում փորձարարական Պարկինսոնի հիվանդության ժամանակ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ
Հոկ. 09 2020
Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարության մոտեցման արդյունավետությունը խորհրդարանական կառավարման համակարգում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով) Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ( ԻԳ.00.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Հոկ. 08 2020
Պատժի նշանակման ընդհանուր սկզբունքները արդարության սկզբունքի իրագործման համատեքստում ըստ ՀՀ քրեական օրենսդրության Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հոկ. 06 2020
Արժութային կարգավորման ռեժիմի ընտրության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Հոկ. 01 2020
Ազնիվ Հրաչյա Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն ( ԺԷ.00.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Հոկ. 01 2020
Էլաստոգրաֆիայի դերը վահանաձև գեղձի հանգուցավոր գոյացությունների համալիր գերձայնային ախտորոշման մեջ և դրանց պատկերավորման առանձնահատկությունները գեղձի դիֆուզ ախտահարման պայմաններում Բժշկական ռադիոլոգիա ( ԺԴ.00.11 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Սեպ. 29 2020
Մանկական քաղցկեղի ախտորոշման ու բուժման առանձնահատկությունները և բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում ՈՒռուցքաբանություն ( ԺԴ.00.08 )
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Սեպ. 29 2020
Ատոմների և մոլեկուլների փոխակերպումները միջաստղային ամպերում և նախակենսամոլեկուլների առաջացումը Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 25 2020
Ստատիկ օպերատիվ հիշող սարքերի ցածր էներգասպառմամբ տարրերի մշակումը և մոդելավորումը Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա ( Ե.27.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Սեպ. 24 2020
Հակամանրէային դեղերի կիրառման մշտադիտարկման և գնահատման համակարգի մշակումը Հայաստանի Հանրապետությունում Դեղագիտություն ( ԺԵ.00.01 )
Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն
Սեպ. 24 2020
Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության և դեղերի պատշաճ բաշխման գործունեության համակարգերի նեդրման մեխանիզմների գիտական հիմնավորումների մշակումը Դեղագիտություն ( ԺԵ.00.01 )
Ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանի անվան դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն
Սեպ. 24 2020
Ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիայի մշակման գիտատեսական հիմունքները Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սեպ. 24 2020
Կատիոնային պոլիէլեկտրոլիտի կառուցվածքային հատկությունների փոփոխությունների ուսումնասիրությունը pH-ի լայն տիրույթում, իրական դիսպերս համակարգերի ֆլոկուլյացում և ջրազրկում Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Սեպ. 24 2020
Հայաստանում բնակվող չեռնոբիլյան ԱԷԿ-ի վթարի հետևանքների վերացման աշխատանքներին մասնակցած անձանց մոտ ֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական փոփոխությունների գնահատում Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ
Սեպ. 22 2020
Ակտիվ գալակտիկական միջուկների ռադիո և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրություն Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն ( Ա.03.02 )
ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան