Պաշտպանությունների արխիվ

Օգս. 27 2020
Լույսի բևեռացման տարածական դինամիկան հեղուկ բյուրեղներում և նրանց ներկանյութային խառնուրդներում Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Երևանի պետական համալսարան
Օգս. 27 2020
Մետաղների և կիսահաղորդիչների նանոմասնիկների փոխազդեցությունը կենսաբանական մակրոմոլեկուլների հետ լուծույթում Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հայ-Ռուսական համալսարան
Օգս. 25 2020
Աշխատակցի վարքային քոփինգ ռազմավարության ընտրության կառավարչական նախադրյալները Հոգեբանության տեսություն և պատմություն ( ԺԹ.00.01 )
Երևանի պետական համալսարան
Օգս. 24 2020
Պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգի տնտեսամաթեմատիկական ցուցանիշների գնահատումը (ՀՀ նյութերով) Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Օգս. 24 2020
Բնակարանային ֆոնդի կառավարման բարելավման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Երևանի պետական համալսարան
Օգս. 20 2020
Ինքնահամընկնող և գերզուգորդական հանրահաշիվներ Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն ( Ա.01.06 )
Երևանի պետական համալսարան
Օգս. 20 2020
Էլեկտրոնային սխեմաների ավտոմատացված նախագծման համակարգերի ռեգրեսիոն թեստավորման միջոցների մշակումը Ավտոմատացման համակարգեր ( Ե.13.02 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օգս. 19 2020
Էլեկտրատեխնիկական համակարգերի մոնիթորինգի մոդելի մշակումը հանքաքարի մանրացման տեխնոլոգիական գործընթացում Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ ( Ե.09.01 )
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օգս. 18 2020
Արհեստական ջրավազաններում ձկնարդյունաբերության մեջ օգտագործվող ջրի մաքրման և շրջադարձային համակարգի կիրառման խնդիրները Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում ( Ե.23.03 )
Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Օգս. 07 2020
Խորհրդարանի սահմանադրական կարգավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Օգս. 04 2020
Տարբեր կոնստրուկտիվ համակարգերի շենքերի դինամիկ բնութագրերի հետազոտությունների մեթոդիկան և արդյունքները՝ բնապայման փորձարկումներով Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա ( Ե.23.01 )
ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ
Հուլ. 31 2020
Բիզնեսի արժեքի գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հուլ. 30 2020
Տնտեսական աճի վրա գործազրկության մակարդակի ազդեցության տնտեսավիճակագրական վերլուծությունը ՀՀ օրինակով Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Հուլ. 30 2020
ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման մակրոտնտեսական հիմնախնդիրները Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Հուլ. 28 2020
Եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացների էվոլյուցիան հետխորհրդային տարածությունում Քաղաքական գիտության տեսություն ( ԻԳ.00.01 )
Հայ-Ռուսական համալսարան