Պաշտպանությունների արխիվ

Հուն. 11 2021
Էնանտիոմերապես հարստացված, չհագեցած, նոր α-ամինաթթուների սինթեզ և հետազոտում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Հուն. 11 2021
Մետաղ պարունակող նյութերի ջերմային խճճվածությունը և մագնիսական հատկությունները Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Հուն. 11 2021
Հանրային նշանակալի կազմակերպությունների աուդիտի հիմնահարցերը ՀՀ-ում Երևանի պետական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուն. 11 2021
Գանձարանային տաղի խորհրդանշանը ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
Հուն. 10 2021
Դատական որոշումների բողոքարկման իրավունքի սահմանադրաիրավական հիմքերը Ռուսաստանի Դաշնությունում Պյատիգորսկի պետական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուն. 10 2021
Աշխատանքի ազատ ընտրության սահմանադրական իրավունքի իրականացման հիմնախնդիրները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հուն. 10 2021
Հետվնասվածքային սթրեսի դրսևորման առանձնահատկությունները անձի <<ես>> կառուցվածքում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հոգեբանության տեսություն և պատմություն ( ԺԹ.00.01 )
Հուն. 08 2021
Պետական-մասնավոր գործընկերության արդյունավետ մեխանիզմների ձևավորումը /ՀՀ նյութերով/ Հայ-Ռուսական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուն. 08 2021
Ջրամբարային հիդրոհանգույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Տոլորսի ջրամբարի օրինակով Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա ( Զ.01.01 )
Հուն. 08 2021
Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ սիգարետի և սիգարի արտադրության ոլորտի կազմակերպություններում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հուն. 08 2021
Ֆրոնտալ պոլիմերային եղանակով պոլիմերային կոմպոզիտների (հիդրոժելերի, գրադիենտային նոր նյութերի) սինթեզ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա ( Ե.17.04 )
Հուն. 07 2021
Անհատականացման միջոցների քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունն անբարեխիղճ մրցակցությունից Երևանի պետական համալսարան Մասնավոր իրավունք ( ԺԲ.00.03 )
Հուն. 03 2021
Ույղուրական գործոնը Չինաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում /20-րդ դարի երկրորդ կես- 2010-ական թթ./ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Հուն. 03 2021
Ֆունկցիոնալ և օրգանական դիսպեպսիայի տարբերակիչ ախտորոշման նոր մոտեցում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Ներքին հիվանդություններ ( ԺԴ.00.03 )
Հուն. 01 2021
Եվրոպական Միության ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականության իրավական հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )