Պաշտպանությունների արխիվ

Հուն. 01 2021
Հայաստանի վարչական կառուցվածքը, իրավական կարգավիճակն ու նախարարական համակարգը 387-630-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Մայ. 29 2021
Ինֆրակարմիր ճառագայթման մոդուլումն ու կլանումը գլանային համաչափությամբ միկրո և նանոմետրական կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Մայ. 20 2021
Բյուզանդական X-XI դդ. պղնձե դրամները և դրանց շրջանառությունը Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ Հնագիտություն ( Է.00.03 )
Մայ. 19 2021
Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը Երևանի պետական համալսարան Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
Մայ. 18 2021
Վարակի համաճարակաբանական հսկողության առանձնահատկություններն ու խնդիրները մանկական բազմապրոֆիլ ստացիոնարում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Համաճարակաբանություն ( ԺԴ.00.16 )
Ապր. 30 2021
«Միացյալ Հայաստանի» հայկական, ամերիկյան ու բրիտանական նախագծերը Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում և դրանց շուրջ տեղի ունեցած զարգացումները Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Ապր. 30 2021
Հաստ աղիքում առաջնային ուռուցքի տեղակալման դերը կոլոռեկտալ քաղցկեղով հիվանդների ապրելիության և բուժման արդյունավետության վրա Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան ՈՒռուցքաբանություն ( ԺԴ.00.08 )
Ապր. 30 2021
Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչության գործունեությունը Վրաստանում 1918-1920 թթ. Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Ապր. 26 2021
Մանկավարժական մասնագիտական ներուժի ձևավորման և զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետության կրթության ոլորտում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Ապր. 22 2021
Հանցագործությունների համակցության քրեաիրավական հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք ( ԺԲ.00.05 )
Ապր. 16 2021
ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարելավման հիմնախնդիրները ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն ( Ը.00.01 )
Ապր. 16 2021
Հեռահաղորդակցման համակարգերի արևային սնուցման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր ( Ե.12.03 )
Ապր. 16 2021
Առնետի գլխուղեղում և ենթաստամոքսային գեղձում նյարդաակտիվ ամինաթթուների քանակական փոփոխությունները նորմայում ու փորձարարական շաքարախտի դեպքում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Ապր. 16 2021
Արդի հայ պոեզիայի գեղարվեստական համակարգը ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Ապր. 16 2021
Սնդիկի (II) ացետատի ներկայությամբ պրոպարգիլ խումբ պարունակող միացությունների փոխազդեցությունը CH- և NH- թթուների հետ ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն Օրգանական քիմիա ( Բ.00.03 )