Ամսագրեր

Անվանում Կազմակերպություն
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ