Տարբեր կոնստրուկտիվ համակարգերի շենքերի դինամիկ բնութագրերի հետազոտությունների մեթոդիկան և արդյունքները՝ բնապայման փորձարկումներով

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա
Ե.23.01
Ընդդիմախոսներ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Վ.Արզումանյանի կարծիքը
Վ.Արզումանյան (269.11 KB)
Ընդդիմախոս Տ.Դադայանի կարծիքը
Տ.Դադայան (449.82 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ (814.59 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Հայրապետյան (1.69 MB)