Ավագ դպրոցում ֆիզիկական դաստիարակության ժամանակակից տեխնոլոգիայի մշակման գիտատեսական հիմունքները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Լ.Պ․Հարոյանի կարծիքը
Լ.Պ․Հարոյան (1.06 MB)
Ընդդիմախոս Մ.Մ․Մանուկյանի կարծիքը
Մ.Մ․Մանուկյան (1.76 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.76 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Փահլևանյան (684.81 KB)