Ստատիկ օպերատիվ հիշող սարքերի ցածր էներգասպառմամբ տարրերի մշակումը և մոդելավորումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը.pdf (1.46 MB)
Ընդդիմախոս Խ․Գ․ Շարոյանի կարծիքը
Ընդդիմախոս Խ․Գ․ Շարոյանի կարծիքը.pdf (1.17 MB)
Ընդդիմախոս Ռ․Ռ․ Վարդանյանի կարծիքը
Ընդդիմախոս Ռ․Ռ․ Վարդանյանի կարծիքը.PDF (987.32 KB)
Ատենախոսության սեղմագիր
Կ․ Պետրոսյան.pdf (770.23 KB)