Էլաստոգրաֆիայի դերը վահանաձև գեղձի հանգուցավոր գոյացությունների համալիր գերձայնային ախտորոշման մեջ և դրանց պատկերավորման առանձնահատկությունները գեղձի դիֆուզ ախտահարման պայմաններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բժշկական ռադիոլոգիա
ԺԴ.00.11
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Ե.Աղաջանովայի կարծիքը
Ե.Աղաջանովա (969.13 KB)
Ընդիմախոս Ն․Քարամյանի կարծիքը
Ն․Քարամյան (1.07 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Աննա Խաչատրյան (1.79 MB)