Արժութային կարգավորման ռեժիմի ընտրության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված
2020
Ընդդիմախոս Վ.Բ.Բոստանջյանի կարծիքը
Վ.Բ.Բոստանջյան (1.08 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (775.81 KB)
Ընդդիմախոս Բ.Ա.Ասատրյանի կարծիքը
Բ.Ա.Ասատրյան (876.68 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Գալստյան (713.81 KB)